Uniós állampolgárság

European citizenship prevails over national citizenship (Photo: Notat)

Az európai állampolgárságot 1993-ban teremtette meg a maastrichti szerződés.
Az EUállampolgárság ugyanúgy erősebb a nemzeti állampolgárságnál, mint ahogyan pl. a német állampolgárság erősebb a bajor állampolgárságnál. A bajoroknak három szinten van állampolgárságuk: mint bajoroknak, mint németeknek és mint az Európai Unió tagjainak.

Az európai alkotmány kettős állampolgárságot javasol, úgy, hogy az EU polgárai mind saját országuk, mind az Unió állapolgárai legyenek.
Az alkotmány 1-8. cikke határozza meg az „uniós állampolgárság" fogalmát.

Kapcsolat
http://europa.eu.int/comm/archives/abc/cit3_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s18000.htm