Tőkemozgások

(Photo: EU Commission)

A maastrichti szerződés a tőke szabad mozgásának mindennemű korlátozását tiltja. Ilyen korlátozások kizárólag a tanács egyhangú döntésével vezethetők be ismét.

Kapcsolat:
Lásd: Négy alapszabadság