Egyesült Nemzetek Szervezete, ENSZ

(Photo: UN)

Az 1948-ban létrehozott Egyesült Nemzeteknek 189 tagországa van.
Franciaország és az Egyesült Királyság a Biztonsági Tanács állandó tagja.
Az EU saját jogán nem tagja a Biztonsági tanácsnak.
Bár az Egyesült Nemzetek Alapszerződése megkívánja, hogy a katonai erő alkalmazását az ENSZ jóváhagyja, az EU ilyen jogosítványt saját biztonsági és védelmi politikáját tekintve nem kínál fel .

A jövő:
A Konvent egyik munkacsoportja azt javasolja, hogy a Biztonsági Tanács európai uniós tagállam tagjai egyeztessék álláspontjukat, és végső fokon a Tanácsban minősített többségi szavazás útján hozzanak az ENSZ-re vonatkozó döntéseket.

Kapcsolat:
http://www.un.org/
http://www.un.org/aboutun/chart.html