Társadalmi partnerek

A munkaadók és bérből élők európai társadalmi partnerei az UNICE, a CEEP, és az ETUC.
Kollektíven, partneri viszonyban alkudhatnak egymással és érhetnek el megegyezéseket.
A kollektív megállapodások uniós szinten önmagukra nézve nem kötelezőek. Azokat egy irányelv és/vagy a tagállamok munkaügyi törvényeinek előírásai alapján kell végrehajtani.
A tagállamoknak nem kötelességük az Európai Unióra kiterjedő kollektív szerződések végrehajtása, de garantálniuk kell, hogy az Európai Unió irányelveit olyan törvényekbe ültetik át, amelyek a szakszervezetekbe nem tömörült dolgozókra is vonatkoznak.
Ezt a kötelezettséget erga omnes elvnek is nevezik.
Az európai kollektív szerződéseknek a nemzeti szintű kollektív szerződésekbe való átültetése a nemzeti társadalmi partnerek felelőssége.

A jövő:
Az alkotmánytervezet szerint a szociálpolitikát megosztott hatáskörbe kell utalni, ahol az európai uniós szabályozás felülírja a nemzeti törvényeket. Az új alkotmány e mellett egy cikkelyében foglalkozik a szociális partnerek közötti dialógussal.