Szociális charták

Nem kötelező jellegű törvények rendszere, amelyek az aláíró államokban a lakosság számára bizonyos alapvető szociális jogokat biztosítanak.
A legújabb szociális charta a „Dolgozók Alapvető Szociális Jogainak Közösségi Chartája”. 1989 decemberében az Egyesült Királyság kivételével az összes tagállam kormánya elfogadta.
A charta a szerződések értelmében a munkások jogait fogalmazza meg az uniós törvénykezésben, és fontos szimbolikus jelentősége volt a különféle tagállamok szociáldemokratáinak, munkásmozgalmainak és szakszervezeteinek megnyerésében, hogy támogassák a monetáris uniót.
Van egy másik szociális charta is, az eredeti Európai Szociális Charta, amelyet 1961-ben Torinóban fogadott el az Európa Tanács. Ez a charta 38 paragrafusból áll és olyan alapvető jogokat tartalmaz, mint a a munkához való jog, a szervezkedéshez való jog, a kollektív bértárgyalshoz való jog és a társadalombiztosításhoz való jog.