Marhahúsválság

Sign found in Ireland as a result of the crisis (Photo: Lisbeth Kirk)

1996-ban megállapították, hogy összefüggés van a kergemarhakór (BSE) és annak emberi formája, a CJD között. Az EU 1999-ig megtiltotta a brit marhaexportot. Franciaország és Németország azonban, noha a többi EU-ország megszüntette a brit marhahúsexporttal szembeni tilalmat és újrakezdte a behozatalt, nem volt hajlandó így eljárni. Végül sikerült békemegállapodást, az úgynevezett egyetértési jegyzőkönyvet aláírni. A francia kormány beleegyezett a tilalom megszüntetésébe, az Egyesült Királyság pedig elfogadta új vizsgálati eljárások kifejlesztését, a franciáknak tett jelképes engedményként. Az Európai Parlament vizsgálóbizottságot állított fel a BSE kérdésével kapcsolatban, és megállapította, hogy helytelen eljárás történt a betegség leküzdése tekintetében.