Másodlagos jogszabály

Az elsődleges törvényekkel szemben, amelyeket az Európai Közösséget, az Európai Szén és Acélközösséget, az Atomenergiai Közösséget létrehozó és az azokat módosító egyezmények (például az Egységes Európa Egyezmény, a Maastricht-i, Amszterdami és Nizzai Egyezmény) testesítenek meg, a másodlagos EU törvények az előbbiekből származó direktívák, szabályozások, határozatok, ajánlások vagy vélemények, vagy pedig olyan jogszabályok, amelyek az EU Bíróság határozataiból következnek, vagy azzal kapcsolatosak.

Kapcsolat:
Lásd még: also Előzetes döntéshozatal
http://europa.eu.int/eur-lex/en/about/abc/abc_19.html