Határozat

Jogilag nem kötelező érvényű ajánlás, például az Európai Tanács határozata, amely a jövőben megvalósítandó politikai kezdeményezések irányát jelöli ki.
A határozatokat az Európai Bíróság értelmezési célokra is felhasználhatja. Néha úgy szoktak hivatkozni rájuk, mint a puha (útmutató jellegű) jogszabályokra.