Passarelle

Treaty of Maastricht (Photo: European Commission)

A francia szó egy keskeny átjárót jelent és a Maastricht-i szerződés „áthidaló” cikkelyére utal, amelyet azért iktattak be, hogy a tagállamok számára lehetővé tegye a döntések kormányközi pillérből a nemzetek feletti pillérbe való áthelyezését, illetve, hogy az egyhangú döntések helyett minősített többségi döntéseket hozzanak.
E változtatások valamennyi kormány egyhangú döntését igénylik, nincs azonban szükség a nehézkes egyezménymódosításokra és a ratifikációs eljárásokra, amelyek esetében elengedhetetlen a nemzeti parlamentek és a népszavazások általi jóváhagyás (ratifikálás).