Optimális valutatérség

Gazdasági elmélet, amely szerint a valutáknak olyan területen kell működniük, amely eléggé homogén a valuta stabil alapjának biztosításához.
Egyébként a területi egységek nyomást fognak gyakorolni az elszakadás vagy olyan követelmények irányába, hogy a központi kormányzat biztosítson jelentős pénzügyi transzfereket a regionális különbségek kiegyenlítésére.
A régen létrejött stabil államok általában optimális valutaterületeknek tekinthetők, mivel saját valutájuk van, illetve a gazdasági politikák minden szükséges eszközével rendelkeznek.

Megjegyzés:
Az eurózóna még nem optimális valutaterület. Ráadásul az EU-nak csak jogköre van a monetáris politika szervezésére – azaz, nincs minden szükséges eszköz a kezében

Kapcsolat:
Lásd: Gazdasági és monetáris unió