Növényvédő szerek

(Photo: European Commission)

Évente mintegy 300 000 tonna növényvédő szer kerül a környezetbe Európában. A növényvédő szerek régóta a viták középpontjában állnak, és az emberi egészségre és/vagy a környezetre gyakorolt veszélyes hatásuk van. Vannak, akik elfogadják ezeket a kockázatokat a növényvédő szerek használatával kapcsolatban vélt előnyök ellenében, különösen a mezőgazdasági termelés területén. Bármilyen növényvédelmi termék (PPP) piacra vitelének előfeltétele, hogy a 91/414/EGK irányelv előírásainak megfelelő kockázatfelmérést végezzenek. A bizottság tájékoztatót adott ki A növényvédő szerek fenntartható felhasználásának tematikus stratégiája felé címmel. A tájékoztatót erőteljes kritikák érték, mert nagyon gyenge lábakon áll és nem kötelező érvényű.