Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court, ICC)

(Photo: Court of Justice)

A jugoszláv konfliktust követően felerősödött egy nemzetközi büntetőbíróság létrehozása iránti igény. Ennek eredményeként, mint a nemzetközi jogi rendszer még hiányzó láncszemét az ENSZ 2002 Július 1.-jével létrehozta a Nemzetközi Büntetőbíróságot. A Hágai Nemzetközi Bíróság csak nemzetek közötti ügyeket és nem személyekre vonatkozó ügyeket intéz. Személyek beperelhetők e bíróság előtt.

Megjegyzés:
Az EU üdvözölte a nemzetközi büntetőbíróság létrehozását.
Az Egyesült Államok mindezideig nem ismerte el az ICC jogkörét.

Kapcsolat:
http://www.icc-cpi.int/index.php