Nemzetközi megállapodások

Latvia signing the Accession Treaty (Photo: European Commission)

A nizzai szerződés lehetőséget ad az EU-nak nemzetközi megállapodásokban való részvételre a kereskedelem és más témákban, amennyiben az adott kérdésekben jogköre van az EU-n belül.
A külső megállapodások ugyanolyan szabályok szerint jönnek létre, mint a belpolitikára vonatkozó szabályok. Ezt az elvet most az alkotmánytervezet 133.6 cikkel meg is fogalmazza. Amennyiben minősített többséggel lehet döntést hozni a belpolitikáról, a nemzetközi megállapodásokra vonatkozólag is minősített többségi szavazás útján lehet határozatot hozni.

A jövő:
A Konvent javasolta, hogy a minősített többségi szavazás a nemzetközi megállapodásokra- mint a  külpolitika részére vonatkozólag- is váljék elfogadott határozathozatali módszerré .