Integrációelmélet

European Integration (Photo: www.caspianweekly.org/main-subjects/european-...)

Az európai integrációval kapcsolatban különböző integrációs elméletek léteznek. A legismertebb integrációs elmélet a funkcionalista elmélet. Ez az elmélet a tovagyűrűző hatásra épöl. Eszerint az európai integráció egyes lépései generálják a további lépések igényét.