Ratifikálás eszköze

Signing of Accession Treaty (Photo: European Commission)

Annak érdekében, hogy egy nemzetközi szerződés jogi kötelezettséget jelentsen egy állam számára, az állam, vagy kormányfőnek alá kell írnia, és ratifikálni kell.

Egy konkrét EU-tagország államfője által küldött levél az olasz kormánynak, amelyben tájékoztat arról, hogy a kérdéses ország EU-szerződést ratifikált.

A levél vagy a ratifikálás eszközének letétbe helyezése jelenti a szerződés ratifikálási folyamatának utolsó lépését. A ratifikálásra vonatkozó levél elküldése után már nem lehet visszalépni. Az EU-szerződések meghatározott dátummal lépnek életbe, miután valamennyi tagállam letétbe helyezte saját ratifikálási eszközét.

Megjegyzés:
Mivel jelenleg törvény nem rendelkezik az EU-ból való kilépésről, egy állam csak akkor léphet ki ténylegesen, ha azt egyoldalú döntésével megteszi, vagy ahhoz valamennyi tagállam egyhangúan hozzájárul.

A jövő:
A Konvent olyan záradékot javasol, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok saját döntésük alapján kiléphessenek az EU-ból, lásd I-59§.

Az Európai Alkotmánytervezet szerint a kilépni szándékozó tagállam jelzi e szándékát az Európai Tanácsnak, majd megpróbálnak megállapodást kötni a kilépés szabályairól. A kilépésről rendelkező megállapodas hatálybalépésének időpontjától vagy ennek hiányában a bejelentéstől számitott 2 év elteltével szunik meg a közössegi jog elsőbbsége az államban.

Kapcsolat:
Lásd még: Ratifikálás