Franciaország

Eifel Tower in Paris, France. (Photo: Notat)

Franciaország lakossága 59,3 millió, területe 544 000 km2. Franciaország egyike volt az eredeti EGK-tagállamoknak. Jelenleg a Tanácsban 87 szavazatból 10, az EU-parlament 626 képviselői helyéből 87 az övé.

Megjegyzés:
Franciaország és Németország az Európai integráció motorjának tekintik magukat. Ez a felfogás szükségessé tette, hogy a kettőjük közötti kapcsolatokban kölcsönösen elfogadható kompromisszumokat találjanak.
Így Franciaország végül is elfogadta a német újraegyesítést, de a feltétel a politikai hatalom megosztása volt.
Amíg Németország, állampolgárainak akarate ellennére, bevezette au eurót, Franciaország beleegyezett abba, hogy közös kül-és biztonságpolitikát alakítsanak ki, amely magában foglalta a francia nukleáris fegyverek megosztását Németországgal.
Mint az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjának és mint nukleáris hatalomnak, Franciaországnak sokkal nagyobb a befolyása a világpolitikában, mint Németországnak, míg az utóbbi Európa vezető gazdasági ereje. Így a megállapodás mindkét ország számára előnyös volt. E megállapodás a politikai unió viszonzásaként a Monetáris Unióban öltött testet.

A jövő:
Az első bővítés után a Tanács 321 szavazatából 29, az EU-Parlament 732 helyéből 78 illeti meg.

Kapcsolat:
http://www.france.com/