Fejlesztési politika

ECHO - European Commission Humanitarian Aid Office, Burundi, Africa (Photo: European Commission)

A Tanácsban határoznak róla minősített többséggel az EU-parlamenttel együtt düntéssel. Az EU fejlesztéspolitikájának középpontjában jelenleg a szegénység csökkentése áll.

Megjegyzések:
· Más EU-politika kedvezőtlen hatással volt a szegény országokra, és komoly kritika érte.
· A dán EU-fejlesztési biztos, Poul Nielson az EU mezőgazdasági politikáját perverznek
nevezte, mert a támogatott EU-mezőgazdasági termékek szegény országokba irányuló
dömpingjéhez vezet, aláásva a helyi farmer termelők pozícióit.
· Per Pinstrup-Andersen, a Nemzetközi Politikakutató Intézet munkatársa 2002-ben úgy
nyilatkozott, hogy a gazdag országok ötvenmilliárd dollárt költöttek fejlesztési segélyekre, de
350 milliárdot a saját farmerek védelmében a támogatott mezőgazdaságra.

Kapcsolatok:

Lásd még: ACP országok, Cotonou-i megállapodás, EDF és Segély és fejlesztés.