Delegált törvények

A törvényhozók lehetőséget adhatnak az EU-bizottságnak, hogy az EU törvények, vagy kerettörvények bizonyos, nem-alapvető elemeit kiegészítsék, vagy megváltoztassák (ami azt jelenti, hogy dönthetnek felettük). Ezt az elvet, a Konvent elnökség javaslatának megfelelően, belefoglalták az alkotmányba, lásd a delegált törvényekről szóló I-35. törvénycikket

Megjegyzés:
· A delegált törvények nem tévesztendők össze a végrehajtási tevékenységgel, amikor a végrejató testület, például a Bizottság csak végrehajtja a törvény rendelkezéseit.
· A delegált törvények és a végrehajtási tevékenység megkülönböztetése sok esetben nem könnyű.
· Ha a Bizottság nem megfelelően él a delegált törvénykezés adta lehetőséggel, a delegálás csak a Tanács minősített többségi szavazatával, vagy az EU Parlament abszolut többségi szavazatával vonható vissza, lásd I-35. törvénycikk.