Nyilatkozatok

A szerződéshez csatolt, jogilag nem kötelező erejű szövegek. Elősegíthetik a jogilag kötelező erejű cikkelyek megértését. Minden tagállam egyetértése esetén a nyilatkozatok közös politikai állásfoglalást jelentenek.

Megjegyzés:
· A csak egy ország részéről tett nyilatkozat (egyoldalú nyilatkozat) általában olyan kérdéseket
érint, ahol a többi ország nem ért egyet az adott országgal. Az állásfoglalás tehát csak egy
ország véleménye. Ha a többiek egyetértettek volna, akkor közös nyilatkozatot tettek volna.
· A jegyzőkönyvek – a szerződéscikkelyekkel azonos módon – jogilag kötelező erejű szövegek.
· A valamiben részt nem vevést deklaráló nyilatkozatokat (derogációkat) mindig a lehető
legszűkebben értelmezik.