D’Hondt-rendszer

Feltalálójáról, egy flamand alkotmányjogász professzorról elnevezett matematikai módszer.
Az arányos képviselet elvén alapuló választáson az egyes politikai pártokra leadott szavazatokból a parlamenti helyek számának meghatározására szolgál. A parlamenti helyeket a kapott szavazatok arányában osztja el. A rendszer jellemzője, hogy előnyben részesíti a nagy pártokat: a szavazatok harminc százalékával megszerezhető a parlamenti helyek többsége, míg tíz százalék egyetlen hely megszerzéséhez sem elegendő.

Megjegyzés:
· Az EUparlament a D’Hondt-rendszert a legfontosabb mandátumok, úgymint elnöki, alelnöki,
quaestori, bizottsági és interparlamentárisdelegáció-elnöki posztok elosztására alkalmazza.
Ennek következményeként a kisebb politikai csoportok ki vannak zárva ezekből a mandátumokból.