Konvent Európa jövőjéről

Convention on the Future of Europe (Photo: EUobserver.com)

A konvent általában pártok, szakmák, szervezetek nagyobb összejövetelét jelenti.
Az állam- és kormányfők 2001 decemberében megtartott brüsszeli–laekeni csúcstalálkozóján speciális konvent létrehozását határozták el a Nizzai Szerződést követő új szerződés kidolgozására.
A konvent az EU Parlament 16 tagjából, a nemzeti parlamentekből származó 32 tagból, a nemzeti kormányokból küldött 15 tagból és két, a bizottság által delegált tagból áll.
A tagjelölt országok, ideértve Törökországot is, nemzeti parlamentjeikből 26 tagot, míg kormányaikból 13 főt küldenek a bizottságba.
A konventet elnöki minőségben Giscard d'Estaing, míg alelnökökként a volt olasz miniszterelnök, Guliano Amato, és a belga exminiszterelnök, Jean-Luc Dehaene vezeti. Giscard d’Estaing a fontos konventelnökséget is vezeti, amelynek feladata a napirend meghatározása, következtetések levonása és a konventmunkacsoportok felállítása.
Az elnökséget kivéve minden tag alternatív tagokkal rendelkezik, akik a konferenciateremben tartózkodhatnak, de szólási joguk csak akkor van, ha a rendes tag nincs jelen.

Megjegyzés:
· A Konventben Magyarországról a kormányt Balázs Péter, a Külügyminisztérium integrációs és
külgazdasági államtitkárságának vezetője, az Országgyűlést Vastagh Pál (MSZP) és Szájer
József (Fidesz) képviseli.

Kapcsolat:
Lásd még: Alkotmány
http://european-Convention.eu.int

http://www.bonde.com/index.phtml?aid=10110