Vegyi anyagok

(Photo: Notat)

A vegyi anyagok (és különösen a már régebben is meglevő vegyi anyagok) okozta potenciális veszélyekkel kapcsolatos aggodalmak egyre erősödnek az EUban. Jelenleg vannak még hézagok a meglevő vegyi anyagokkal kapcsolatos EU-jogszabályokban. Nincs elegendő információ számos olyan, napjainkban is használt anyag hatásairól, amely 1981 előtt került a piacra (ekkor vezették be az új anyagok tesztelésének és az eredmények közzétételének az előírását). Az ilyen anyagok a piacon kapható anyagok összes menynyiségének körülbelül 99 százalékát teszik ki. 2001 februárjában a bizottság közzétett egy „fehér könyvet” az EU jövőbeli vegyianyag-politikájával kapcsolatban. 2002 decemberében a tanács nyilvános vitát rendezett a bizottság fehér könyvének megvalósításához szükséges jogszabálycsomagról. A nem kormányzati szervezetek és a közvélemény aggódik az előrehaladás hiánya miatt.