Kabinet

Catherine Day (Photo: EU Commission)

A kabinet fontos tanácsadók egy csoportja akik, elnökök, miniszterek, bizottsági tagoknak munkáját segítik..

Minden EU-biztosnak van kabinetje. Rendszerint hét tanácsadóból és titkári személyzetből, valamint egy személyi gépkocsivezetőből áll. Most már követelménynek számít, hogy a kabinetekben több ország is képviselve legyen.

A kabinetfőnököket az Európai Bizottság főtitkára, az ír állampolgárságú David O'Sullivan köztisztviselő irányítja. Ő tárgyal a kabinetfőnökökkel, és előkészíti a bizottság üléseit. A kabinetfőnököknek széles jogkörük van, mivel az EU-biztosoknak részt kell venniük valamennyi döntésben, és ritkán van erre idejük. Így az esetek 90%-ában a Bizottsági döntéseket a kabinetfőnökök hozzák.

A nizzai szerződés az EU-biztosok kinevezését minősített többségtől tette függővé, és bevezette az országok közötti rotációt a 27 tagúra bővülő EU-ban. Ez a változás – ha megvalósul – meggyengíti a mindennapi kapcsolatokat az emberek és az Európai Bizottság között, mert a kabinetek szerepe most már nem az lesz, hogy támogassák a velük azonos állampolgárságú EU-biztost.
Az Európai Alkotmány tervezete szerint 2014-től csak 18 biztos lenne.
Megjegyzés:
A bizottsági tag szóvivője most már nem egy személyi szóvivő, hanem a főszóvivő által irányított kollektív szóvivői rendszer része, amely fölött a felügyeletet az Európai Bizottság elnöke gyakorolja.

A bonyolult EU-rendszerben a kabinetek gyakran támogatják a vállalatokat és a helyi hatóságokat a tagállamokban abban, hogy érintkezésbe lépjenek a megfelelő főigazgatóságokon a megfelelő személyekkel.

Az Európai Parlament elnökének szintén van személyi kabinetje, tanácsadókkal és munkatársakkal, a számvevőszéknek is saját kabinet áll rendelkezésére.