Balkáni országok

Általában a következő országokat tekintik balkáni államoknak:

· Albánia,
· Bosznia-Hercegovina,
· Bulgária,
· Horvátország,
· Macedónia,
· Szerbia és Montenegró,
· Románia

Földrajzilag ezek az országok nyugat-balkáni országokra (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Macedónia, Montenegró és Szerbia), illetve délkelet-balkáni országokra (Románia és Bulgária) oszthatók. Az utóbbiak csatlakozni kívánó országok, amelyek 2007-re várják a felvételüket.

Az EU stabilizációs és társulási folyamatokat  (SAP) indított meg a nyugat-balkáni országok számára, lehetséges EU-tagságukra való tekintettel. Eddig Horvátországgal és Macedóniával írtak alá stabilizációs és társulási megállapodásokat (SAA).

A jövő:
2003 januárjában a görög elnökség és az Európai Bizottság elnöke felhívta a balkáni országokat arra, hogy kérjék felvételüket az EU-ba.

2003 júniusában a Thesszaloniki Csúcstalálkozón, az unió vezetői egyértelműen kifejezték hogy a nyugati Balkán országok végül is csatlakozhatnak az unióhoz.

Horvátország 2003. február 21-én küldte meg felvételi kérelmét,míg Macedónia 2004 márciusában.


Kapcsolat

http://www.eudelyug.org/en/eu_in_see/stabilisation.htm